Aktywna Grupa
Potencjału w Sieci.

user: pass:
Siedziba firmy:

ul. Roweckiego 42/309
43-100 Tychy

help needed .05

Struktura Aktywnych jest otwarta na nowych pracowników.
Poszukujemy osób posiadających umiejętności chętnych do współpracy.
Prosimy o nadsyłanie CV wraz z pracami bądź listami referencyjnymi.

biuro at aktywni.biz